Bestuur benaderen , Sponsor worden? Heb je een vraag of een tip? Mail ons!
Of om aan te geven deze nummers wil ik graag spelen, cq aanmelden voor de jamsessie.

Informatie bestuur

Bestuur Stichting Jazz-Dokkum ;
Willy Bonnie; Voorzitter
Jaap Hengeveld; secretaris
Peter Scharmga; penningmeester
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd (krijgen hier niet voor betaald).
Als het nodig is krijgen ze wel een onkosten vergoeding volgens de geldende regelgeving.
de stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nr; 90445139
Ons RSIN (fiscaal)nr is; 865317458
U kunt de bestuursleden bereiken via bovenstaand formulier.

Jazz Dokkum: visie, doelstelling en beleid
PDF – 62,4 KB