Sponsor worden? Heb je een vraag of een tip? Mail ons!
Of om aan te geven deze nummers wil ik graag spelen, cq aanmelden voor de jamsessie.

Bestuur Stichting Jazz-Dokkum ;
Willy Bonnie; Voorzitter
Jaap Hengeveld; secretaris
Peter Scharmga; penningmeester
U kunt de bestuursleden bereiken via bovenstaand formulier.